Gecertificeerd

VCA

Nummer 1

In duurzame verlichting

Marktleider voor

Bedrijfs- en onderwijsverlichting

Energieprestatie-advies

Energieprestatie-advies

EPA-U

De EPA-U is een vastgelegde methodiek voor het bepalen van energieprestaties van bestaande gebouwen en is verdeeld over twee richtlijnen. (BRL 9500-03 energieprestatie-certificaat Utiliteit en BRL 9500-04 maatwerkadvies Utiliteit). De EPA-U sluit aan bij de groeiende marktvraag naar een methode waarmee
men in staat is om op kostenefficiënte wijze energiebesparende maatregelen te nemen in bestaande utiliteitsgebouwen.

Standaard advies conform BRL 9500-03

Het uitwerken van een advies volgens deze methode leidt tot het straks voor alle gebouwen verplichte energieprestatiecertificaat met het bekende energielabel. Dit standaard advies is hoofdzakelijk gebaseerd op gebruikmaking van referentiegegevens en geeft alleen standaard energiebesparingsmaatregelen aan. Dit energieprestatiecertificaat wordt straks door wetgeving verplicht gesteld bij alle transactiemomenten van bestaande gebouwen (verkoop, verhuur).

Maatwerkadvies conform BRL 9500-04

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een klant- en situatieafhankelijk, objectief onderzoek wat leidt tot een energieadvies. Hierbij wordt, gebruikmakend van zelf samen te stellen besparingsmaatregelen, een doeltreffende advisering gegeven om het energiegebruik te reduceren. Dit maatwerkadvies kan voor bedrijven die een energiezorgplicht hebben in het kader van AMvB of MJA als alternatief dienen voor een onderzoek in het kader van de Wet Milieu Beheer.

EPA

Een Energie Prestatie Advies (kortweg EPA) is een rapport over de mogelijkheden voor energiebesparing in uw woning, zoals het aanbrengen van isolatie of vervangen van de verwarmingsinstallatie. Een gecertificeerde adviseur komt bij u langs om een EPA op te stellen.

Afhankelijk van uw woonsituatie geeft de adviseur energieadvies, een schatting van de kosten voor de energiebesparende maatregelen, en de te verwachten energiebesparing. U ontvangt hierover een rapport.
De adviseur inventariseert daarvoor de bestaande isolatie, het verwarmingssysteem en de ventilatie in de woning. U krijgt uiteindelijk antwoord op vragen zoals:

  • Hoeveel bespaar ik als ik mijn dak isoleer?
  • Is het zinvol om isolerend glas aan te brengen?
  • Is mijn dak geschikt voor een zonnepaneel?
  • Hoelang duurt het voordat ik een zonneboiler heb terugverdiend?

Simplified helpt u uw TL verlichtingskosten te besparen en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan een beter milieu.

Top